Objednání času k antigennímu testu:

https://lld-praha-luhacovice.reservio.com/   zvolte Valašské Meziříčí

ANTIGENNÍ ODBĚROVÉ CENTRUM ve Valašském Meziříčí se nachází v přízemí zdravotnického zařízení „Rehabilitačního a školícího centra U MAMULKY“, vchod brankou z ulice Soudní. Antigenní testy jsou prováděny výtěrem z kraje nosu a jsou určeny pro veřejnost, podniky, OSVČ, zaměstnance. Odběry jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou za dodržení vydaných podmínek.

Provozní doba:

Pondělí   13 - 17 hodin,

Pátek a Sobota   7,30 - 12,30 hodin. 

Rezervace na:

https://lld-praha-luhacovice.reservio.com/   zvolte Valašské Meziříčí

Ostatní dny a hodiny na telefonickou 608 887 639 nebo  emailovou domluvu:   testy@luhacovicepraha.com

DOTAZNÍK K ODBĚRU ANTIGENNÍHO TESTU  COVID-19

Jméno a Příjmení:

Telefon:

Email:

Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Příznaky onemocnění ANO/NE (od kdy a jaké):

Tělesná teplota:

Bydliště:

 

Bezplatné vyšetření Antigenním testem je určeno pojištěncům zdravotní pojišťovny, kteří se prokáží platnou kartičkou ZP, tj. modrou pro pojištěné v ČR nebo žlutou pro pracovníky v EU s nápisem PLNÁ PÉČE a kteří – viz „prohlášení“:

 Prohlašuji, že jsem:

  • V posledních 3 dnech nepodstoupil test metodou RT-PCR s negativním výsledkem

  • V posledních 3 dnech neabsolvoval POC antigenní test s negativním výsledkem

  • Absolvoval první test RT-PCR s pozitivním výsledkem před více jak 90ti dny

 Datum: ………………………………        Podpis: ………………………………………

 

Výsledek testu předáváme na vlastním potvrzení, pokud vyžadujete formulář uveřejněný na stránkách MZČR pak si jej prosím doneste předvyplněný, kam vepíšeme výsledek testu a razítko. V případě pozitivního testu neprodleně informujte svého obvodního lékaře.  K registraci předložte průkaz zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme na základě zákona o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. a dalších mimořádných opatření vlády za účelem provedení antigenního testu, výkazu pro ZP a hygienickou stanici.