Historie

Dnešní Obchodní centrum „U MAMULKY“ na ulici Pospíšilova č. 12 a 13. se nachází na horním rohu náměstí ve Valašském Meziříčí. Jde o staré památkově chráněné historické budovy pocházející ze 16. století.

První písemná zmínka o těchto domech je z roku 1592, kdy dům č. 12 koupil od městské rady pan Martin Předmírský. Ovšem jak ze stavebně historického průzkumu prováděného v říjnu 1994 pod vedením Ing. PhDr. J. Muka vyplývá, je možno vznik zejména sklepení datovat do „pozdně gotického původu“, kdy v literatuře se zachoval datum 1559 u sousedního domu č. 15.

Domy prošly historickým vývojem různými majiteli, řadou oprav a rekonstrukcí, zejména po rozsáhlém požáru města Valašské Meziříčí v roce 1607 a v roce 1865.

Do současné doby se zachovaly historická podloubí pravděpodobně renesančního původu a renesanční výsečové a valené klenby a oválné arkády zejména ve sklepení, v přízemí a v 1. patře. Z archivních záznamů je možné zjistit například toto - cituji:

„Dle vyšetřovacího protokolu ze dne 6. března 1879 číslo 10 sepsaného při místním vyšetřování v příčině zakládání nové gruntovní knihy katastrální obce Valašského Meziříčského Vnitřního města zjištěno, že s velkoměšťanským domem č. 12 ve Valašském Meziříčí spojeno jest právo nálevu piva a vína“.

Shodný zápis je proveden i pro dům číslo 13. Takže z historických záznamů je patrno, že se v minulosti jednalo o velkoměšťanské šenkovní domy. Vstup do domu č. 13 ze strany náměstí zdobí nově restaurovaný pískovcový vstupní portál z roku 1820 (restaurováno v roce 2011 MgA. Evou Machalovou, ak. sochařkou a restaurátorkou).

Při novodobé rekonstrukci byly do domů instalovány dva výtahy, nákladní v domě č. 12 a osobní v domě č. 13. 

Od roku 1996 jsou oba domy využívány jako obchodní centrum s výrobou cukrářských výrobků a studené kuchyně. V přízemí obchod mléčné jídelny a kavárny, kde se vlastní výrobky prodávají. Dále jsou zde umístěny obchody s  upomínkovými předměty a svíčkami, prodejní kosmetikou tianDe, sběrna sazky, zájmová organizace k využití volného času mládeže VRTULE. V půdním prostoru je nově otevřeno regenerační a školící centrum.